About the Authors

Rosa Forés

Roles Conceptualization, Data curation, Investigation, Methodology, Supervision, Writing – original draft

rfores.bnm.ics@gencat.cat

Affiliations Centre d’Atenció Primària Riu Nord- Riu Sud Santa Coloma de Gramenet, Direcció d’Atenció Primària Barcelonés Nord i Maresme, Institut Català de la Salut, Barcelona, Spain, Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord, Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), Mataró, Spain, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain

Maria Teresa Alzamora

Roles Conceptualization, Funding acquisition, Investigation, Methodology, Supervision, Writing – original draft

Affiliations Centre d’Atenció Primària Riu Nord- Riu Sud Santa Coloma de Gramenet, Direcció d’Atenció Primària Barcelonés Nord i Maresme, Institut Català de la Salut, Barcelona, Spain, Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord, Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), Mataró, Spain

Guillem Pera

Roles Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Methodology, Writing – review & editing

Affiliation Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord, Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), Mataró, Spain

José Miguel Baena-Díez

Roles Conceptualization, Data curation, Methodology, Writing – original draft, Writing – review & editing

Affiliations Centre d’Atenció Primària La Marina, Direcció d’Atenció Primària Barcelona Ciutat, Institut Català de la Salut, Barcelona, Spain, Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), Barcelona, Spain

Xavier Mundet-Tuduri

Roles Conceptualization, Supervision, Writing – review & editing

Affiliations Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain, Unitat de Suport a la Recerca Barcelona, Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), Barcelona, Spain

Pere Torán

Roles Conceptualization, Supervision, Writing – review & editing

Affiliation Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord, Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), Mataró, Spain

Competing Interests

The authors have declared that no competing interests exist.