About the Authors

Júlia Vergara-Alert

julia.vergara@cresa.uab.cat

Affiliation Centre de Recerca en Sanitat Animal, Universitat Autònoma de Barcelona–Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain

Jordi M. Argilaguet

Current address: Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain

Affiliation Centre de Recerca en Sanitat Animal, Universitat Autònoma de Barcelona–Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain

Núria Busquets

Affiliation Centre de Recerca en Sanitat Animal, Universitat Autònoma de Barcelona–Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain

Maria Ballester

Affiliation Centre de Recerca en Sanitat Animal, Universitat Autònoma de Barcelona–Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain

Gerard E. Martín-Valls

Affiliation Centre de Recerca en Sanitat Animal, Universitat Autònoma de Barcelona–Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain

Raquel Rivas

Affiliation Centre de Recerca en Sanitat Animal, Universitat Autònoma de Barcelona–Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain

Sergio López-Soria

Affiliation Centre de Recerca en Sanitat Animal, Universitat Autònoma de Barcelona–Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain

David Solanes

Affiliation Centre de Recerca en Sanitat Animal, Universitat Autònoma de Barcelona–Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain

Natàlia Majó

Affiliations Centre de Recerca en Sanitat Animal, Universitat Autònoma de Barcelona–Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain, Departament de Sanitat i Anatomia Animals, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Barcelona, Spain

Joaquim Segalés

Affiliations Centre de Recerca en Sanitat Animal, Universitat Autònoma de Barcelona–Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain, Departament de Sanitat i Anatomia Animals, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Barcelona, Spain

Veljko Veljkovic

Affiliation Center for Multidisciplinary Research, Institute of Nuclear Sciences VINCA, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Fernando Rodríguez

Affiliation Centre de Recerca en Sanitat Animal, Universitat Autònoma de Barcelona–Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain

Ayub Darji

Affiliations Centre de Recerca en Sanitat Animal, Universitat Autònoma de Barcelona–Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, Barcelona, Spain

Competing Interests

The authors have declared that no competing interests exist.

Author Contributions

Conceived and designed the experiments: JVA FR AD. Performed the experiments: JVA JMA NB MB GEMV RR SLS DS NM JS. Analyzed the data: JVA JMA NB FR AD. Contributed reagents/materials/analysis tools: VV. Wrote the paper: JVA FR AD.