Advertisement
 • Loading metrics

Correction: Genome-Wide Copy Number Analysis Uncovers a New HSCR Gene: NRG3

 • Clara Sze-Man Tang,
 • Guo Cheng,
 • Man-Ting So,
 • Benjamin Hon-Kei Yip,
 • Xiao-Ping Miao,
 • Emily Hoi-Man Wong,
 • Elly Sau-Wai Ngan,
 • Vincent Chi-Hang Lui,
 • You-Qiang Song,
 • Danny Chan,
 • Kenneth Cheung,
 • Zhen-Wei Yuan,
 • Liu Lei,
 • Patrick Ho-Yu Chung,
 • Xue-Lai Liu,
 • Kenneth Kak-Yuen Wong,
 • Christian R. Marshall,
 • Stephen Scherer,
 • Stacey S. Cherny,
 • Pak-Chung Sham,
 • Paul Kwong-Hang Tam,
 •  [ ... ],
 • Maria-Mercè Garcia-Barceló
 • [ view all ]
 • [ view less ]

Correction: Genome-Wide Copy Number Analysis Uncovers a New HSCR Gene: NRG3

 • Clara Sze-Man Tang, 
 • Guo Cheng, 
 • Man-Ting So, 
 • Benjamin Hon-Kei Yip, 
 • Xiao-Ping Miao, 
 • Emily Hoi-Man Wong, 
 • Elly Sau-Wai Ngan, 
 • Vincent Chi-Hang Lui, 
 • You-Qiang Song, 
 • Danny Chan
PLOS
x

The eighteenth author's name was incomplete. The complete name is: Stephen W. Scherer.