About the Authors

Chenfang Wang, Shijie Zhang, Rui Hou, Zhongtao Zhao, Qian Zheng, Qijun Xu, Dawei Zheng, Guanghui Wang, Huiquan Liu, Xuli Gao, Ji-Wen Ma, Zhensheng Kang, Jin-Rong Xu
Purdue-NWAFU Joint Research Center and State Key Laboratory of Crop Stress Biology for Arid Areas, College of Plant Protection, Northwest A&F University, Yangling, Shanxi, China

Guanghui Wang, Jin-Rong Xu
Department of Botany and Plant Pathology, Purdue University, West Lafayette, Indiana, United States of America

H. Corby Kistler
USDA ARS Cereal Disease Laboratory, University of Minnesota, St. Paul, Minnesota, United States of America

Corresponding Authors

Competing Interests

The authors have declared that no competing interests exist.

Author Contributions

Conceived and designed the experiments: HCK, ZK, JRX. Performed the experiments: CW, SZ, RH, ZZ, QZ, QX, DZ, GW, HL, JWM, XG. Analyzed the data: CW, HL, ZK, JRX. Wrote the paper: CW, SZ, RH, ZZ, QZ, ZK, JRX.