About the Authors

Jinkui Yang, Xinglai Ji, Chenggang Zou, Qili Mi, Shuqun Liu, Xiaowei Huang, Xuemei Niu, Juan Li, Lianming Liang, Yanlu Luo, Kaifang Ji, Wei Zhou, Zefen Yu, Guohong Li, Yajun Liu, Lei Li, Min Qiao, Ke-Qin Zhang
Laboratory for Conservation and Utilization of Bio-Resources, and Key Laboratory of Microbial Diversity in Southwest China, Ministry of Education, Yunnan University, Kunming, P. R. China

Lei Wang, Yun Feng, Xiaomin Li, Yan Ren, Junli Wu, Yu Liu, Haiyan Wang, Lu Feng
TEDA School of Biological Sciences and Biotechnology, Nankai University, Tianjin, P. R. China

Jianping Xu
Department of Biology, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada

Qili Mi
Yunnan Academy of Tobacco Science, Kunming, P. R. China

Corresponding Author

kqzhang111@yahoo.com.cn

Competing Interests

The authors have declared that no competing interests exist.

Author Contributions

Conceived and designed the experiments: Ke-Qin Zhang, Lei Wang. Performed the experiments: Jinkui Yang, Yun Feng, Xiaomin Li, Yan Ren, Qili Mi, Junli Wu, Yu Liu, Haiyan Wang, Lianming Liang, Yanlu Luo. Analyzed the data: Jinkui Yang, Xinglai Ji, Yun Feng, Xiaomin Li, Chenggang Zou, Jianping Xu, Shunqun Liu, Xiaowei Huang, Xuemei Niu, Juan Li, Lu Feng. Contributed reagents/materials/analysis tools: Kaifang Ji, Wei Zhou, Zefen Yu, Guohong Li, Yajun Liu, Lei Li, Min Qiao. Wrote the paper: Jinkui Yang, Yun Feng, Xiaomin Li, Lu Feng, Xinglai Ji.