About the Authors

Meiqing Wu, Fen Huang, Xinmiao Jiang, Zhiping Fan, Hongsheng Zhou, Can Liu, Qianli Jiang, Yu Zhang, Ke Zhao, Li Xuan, Xiao Zhai, Fuhua Zhang, Changxin Yin, Jing Sun, Ru Feng, Qifa Liu
Department of Hematology, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, China

Corresponding Author

liuqifa628@163.com

Competing Interests

The authors have declared that no competing interests exist.

Author Contributions

Conceived and designed the experiments: QFL. Performed the experiments: MQW QFL. Analyzed the data: MQW QFL. Wrote the manuscript: MQW QFL. Recruited the patients: FH XMJ ZPF HSZ CL QLJ YZ. Performed the laboratory work: KZ LX XZ FHZ CXY. Revised the paper: JS RF.