About the Authors

Anna Sanchez-Vidal

anna.sanchez@ub.edu

Affiliation Grup de Recerca Consilidat (GRC)-Geociències Marines, Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain

Miquel Canals

Affiliation Grup de Recerca Consilidat (GRC)-Geociències Marines, Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain

Antoni M. Calafat

Affiliation Grup de Recerca Consilidat (GRC)-Geociències Marines, Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain

Galderic Lastras

Affiliation Grup de Recerca Consilidat (GRC)-Geociències Marines, Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain

Rut Pedrosa-Pàmies

Affiliation Grup de Recerca Consilidat (GRC)-Geociències Marines, Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain

Melisa Menéndez

Affiliation Instituto de Hidraúlica Ambiental “IH Cantabria”, Universidad de Cantabria, Santander, Spain

Raúl Medina

Affiliation Instituto de Hidraúlica Ambiental “IH Cantabria”, Universidad de Cantabria, Santander, Spain

Joan B. Company

Affiliation Institut de Ciències del Mar, Consejo Superior de Investigacions Cientificas (CSIC), Barcelona, Spain

Bernat Hereu

Affiliation Departament d'Ecologia, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain

Javier Romero

Affiliation Departament d'Ecologia, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain

Teresa Alcoverro

Affiliation Centre d'Estudis Avançats de Blanes, Consejo Superior de Investigacions Cientificas (CSIC), Blanes, Spain

Competing Interests

The authors have declared that no competing interests exist.

Author Contributions

Conceived and designed the experiments: AS MC AC JBC. Performed the experiments: AS MC AC GL RP JBC. Analyzed the data: AS MC AC GL RP JBC. Contributed reagents/materials/analysis tools: MM RM BH JR TA. Wrote the paper: AS MC AC.