About the Authors

Eulàlia Salichs

Affiliations Genes and Disease Program, Centre de Regulació Genòmica (CRG), Barcelona, Spain, El Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), Barcelona, Spain

Alice Ledda

Affiliation Biomedical Informatics Research Program, Institut Municipal d'Investigació Mèdica-IMIM, Barcelona, Spain

Loris Mularoni

Affiliation Biomedical Informatics Research Program, Institut Municipal d'Investigació Mèdica-IMIM, Barcelona, Spain

M. Mar Albà

Affiliations Biomedical Informatics Research Program, Institut Municipal d'Investigació Mèdica-IMIM, Barcelona, Spain, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Barcelona, Spain

Susana de la Luna

susana.luna@crg.es

Affiliations Genes and Disease Program, Centre de Regulació Genòmica (CRG), Barcelona, Spain, El Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), Barcelona, Spain, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Barcelona, Spain

Competing Interests

The authors have declared that no competing interests exist.

Author Contributions

Conceived and designed the experiments: SdlL. Performed the experiments: ES SdlL. Analyzed the data: ES AL LM MMA SdlL. Wrote the paper: ES MMA SdlL. Performed the bioinformatic analysis: AL LM MMA.