About the Authors

Ester Vilaprinyo

evilaprinyo@cmb.udl.cat

Affiliation Fundació Dr Ferràn-Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa, Spain

Rui Alves

Affiliation Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLEIDA), Universitat de Lleida, Lleida, Spain

Albert Sorribas

Affiliation Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLEIDA), Universitat de Lleida, Lleida, Spain

Competing Interests

The authors have declared that no competing interests exist.

Author Contributions

Conceived and designed the experiments: EV RA AS. Performed the experiments: EV RA AS. Analyzed the data: EV RA AS. Contributed reagents/materials/analysis tools: EV RA AS. Wrote the paper: EV RA AS.